Voor vrijwilligers

 

Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald, maar wel in georganiseerd verband wordt verricht. Het werk is gericht op wat de cliënt wil en het mag de zorg van beroepskrachten aanvullen, maar niet vervangen.

Voor ESTHIA zijn vrijwilligers enorm waardevol, een belangrijke aanvulling op het team beroepskrachten. Vrijwilliger zijn bij ESTHIA is echter niet vanzelfsprekend, noch vrijblijvend. ESTHIA zorgt zo goed mogelijk voor haar cliënten en dat verwachten wij ook van onze vrijwilligers. De kwaliteit van onze vrijwilligers staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom selecteren wij onze vrijwilligers op een aantal kenmerken zoals motivatie, klantvriendelijkheid, enthousiasme en integriteit.

Wij vinden het ook belangrijk dat een en ander goed is geregeld. Het hebben van goede voorwaarden hoort daarbij. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat u voldoening hebt van het doen van vrijwilligerswerk. Dat u met plezier uw vrijwilligerswerk doet en dat u hierin een zinvolle tijdsbesteding vindt. U legt nieuwe contacten en maakt gebruik van uw talenten. Vrijwilligerswerk is uitdagend en kan zicht geven op een mogelijke beroepskeuze of herintreding. Het is voor alle leeftijden.

Ook voor mensen met een niet westerse achtergrond kan vrijwilligerswerk een fijne tijdsinvulling zijn. Wanneer u de Nederlandse cultuur wat beter wilt leren begrijpen, of u wilt zich verder bekwamen in de Nederlandse taal, dan zou vrijwilligerswerk u daarbij kunnen helpen. Een redelijk begrip van, en verstaanbaarheid in de taal zijn bij ESTHIA wel een vereiste.

Heeft u een drukke agenda? Ook dan is vrijwilligerswerk mogelijk. U zou bijvoorbeeld bij de maandelijkse bingo kunnen helpen, of samen met een collega een bloemschikochtend kunnen organiseren. Wij staan open voor nieuwe ideeën. 


Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw werkomstandigheden goed geregeld zijn. Zo..

- wordt u goed geïnformeerd en betrokken bij de organisatie en de invulling van het vrijwilligerswerk,

- ontvangt u een kerstpakket en er wordt jaarlijks een vrijwilligersfeest georganiseerd,

- hebben wij aandacht voor persoonlijke omstandigheden, jubilea en verjaardag,

- bent u verzekerd tijdens de werkzaamheden,

- delen wij niet cliënt specifieke informatie om u te ondersteunen in het werk als vrijwilliger.

- is er een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling waar u terecht kan wanneer u in een situatie belandt waarbij u er met de medewerkers en/of de leiding niet uitkomt. Informatie over de klachtenregeling en vertrouwenspersoon vindt u hier.

 

Alle medewerkers, vrijwilligers en beroepskrachten, houden zich aan de gedragscode zoals die door ESTHIA is opgesteld.

Onze gedragscode vindt u hier.

 

We hebben regelmatig vacatures voor verschillende activiteiten.

Wanneer u interesse heeft om bij ESTHIA aan de slag te gaan als vrijwilliger,

neem dan vrijblijvend contact op via mail of telefoon of loop eens binnen aan het Bevrijderslaantje.