Ons team

Het ESTHIA team zal bestaan uit 5 beroepskrachten en 9 enthousiaste vrijwilligers.

Er zijn 2 bestuurders/begeleiders, 1 coördinator activiteiten, 1 activiteitenbegeleider en 1 interieurverzorgster                                     die samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de dagbesteding.

ESTHIA prijst zich gelukkig met een team bekwame en trouwe vrijwilligers die voor ons de olie in de machine zijn.

Wij zullen alle medewerkers binnenkort nader aan u voorstellen.